Visie

Doel is om mensen bewust te maken van hun spreken en ze te coachen bij het verbeteren ervan. Dit proces draagt bij aan de ontwikkeling van hun hele menszijn. Aandacht voor het spreken bevordert verbinding en betere communicatie. In de samenleving hoort aandacht voor spreken gelijk te staan met de aandacht voor lezen en schrijven.

Om dit te bereiken wil de stichting mensen de mogelijkheid bieden de spreekkunst te leren kennen middels workshops, cursussen, ontmoetingen en optredens. Daarnaast wil de stichting (jonge) mensen opleiden tot uitvoerend spreekkunstenaar en/of spreekdocent.

Als je deze activiteiten wilt ondersteunen kan dat door je aan te melden als vrijwilliger, als ambassadeur, als donateur en/of je kunt lid worden van ‘de Vrienden van de Stichting Spreekkunst’. De stichting beschikt op dit moment niet over financiële middelen. Jouw bijdrage is dan ook van harte welkom om kosten voor de nieuwe website, het logo, statutenwijziging en administratie te dekken.