Sprekend wakker worden

Met de campagne ‘Aandacht voor Spreken’ treedt de Stichting Spreekkunst vanaf 1 december 2022 actief naar buiten. In haar vernieuwde statuten is de doelstelling als volgt verwoord: “Vanuit een algemeen maatschappelijk belang het spreken onder de aandacht brengen in de ruimste zin van het woord en het ontwikkelen en stimuleren van de spreekkunst als podiumkunst”. 

Doel is om mensen bewust te maken van hun spreken en ze te coachen bij het verbeteren ervan. Dit proces draagt bij aan de ontwikkeling van hun hele menszijn. Aandacht voor het spreken bevordert verbinding en betere communicatie. In de samenleving hoort aandacht voor spreken gelijk te staan met de aandacht voor lezen en schrijven.

Om dit te bereiken wil de stichting mensen de mogelijkheid bieden om de magie van het woord, van het spreken en van de spreekkunst te ervaren. Daarnaast wil de stichting (jonge) mensen opleiden tot uitvoerend spreekkunstenaar en/of spreekdocent.