Schenken en meer ...

*Als je de activiteiten van de Stichting Spreekkunst wilt ondersteunen kan dat door je aan te melden als vrijwilliger, als ambassadeur, als donateur en/of je kunt lid worden van ‘de Vrienden van de Stichting Spreekkunst’. De stichting beschikt op dit moment niet over financiële middelen. Jouw bijdrage is dan ook van harte welkom om kosten voor de nieuwe website, het logo, statutenwijziging en administratie te dekken.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Stichting Spreekkunst                                                                      
2e Schuytstraat 224                                                                         
2517 TR Den Haag                                                                              
070 – 4273557                                                            
06 – 54241133
info@stichtingspreekkunst.nl

Bankrekening:
NL46 TRIO 0788 9004 04 t.n.v. Stichting Spreekkunst
De stichting heeft de ANBI-status