Stichting

Naam: Stichting Spreekkunst

Fiscaal nummer (RSIN) 816172511

Datum akte van oprichting: 11 december 2000

Datum akte laatste statutenwijziging: 1 december 2022

 

Contactgegevens Stichting Spreekkunst

2e Schuytstraat 224

2517 TR Den Haag

info@stichtingspreekkunst.nl

Telefoon 070 – 427 35 57

 

KVK nummer 27194218

 

Schenken is fiscaal aftrekbaar en kan op rekeningnummer

NL46 TRIO 0788 9004 04 t.n.v. Stichting Spreekkunst

 

Bestuur

Marijke de Mare, voorzitter

Marcel Dekker, secretaris

Judith van El, penningmeester

 

 

Beleidsplan
PDF Beleidsplan Stichting Spreekkunst 2023 - 2025 

 

Beloningsbeleid

Bij de stichting zijn geen mensen in dienst. Het bestuur werkt zonder bezoldiging.

 

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Spreekkunst is:

vanuit een algemeen maatschappelijk belang het spreken onder de aandacht brengen in de ruimste zin van het woord en het ontwikkelen en stimuleren van de spreekkunst als podiumkunst.

 

Financiële verantwoording

PDF Financieel overzicht 2020 Stichting Spreekkunst

PDF Financieel overzicht 2021 Stichting Spreekkunst
PDF Financieel overzicht 2022 Stichting Spreekkunst