Stichting

Met de campagne ‘Aandacht voor Spreken’ treedt de Stichting Spreekkunst vanaf 1 december 2022 actief naar buiten. In haar vernieuwde statuten is de doelstelling als volgt verwoord: “Vanuit een algemeen maatschappelijk belang het spreken onder de aandacht brengen in de ruimste zin van het woord en het ontwikkelen en stimuleren van de spreekkunst als podiumkunst”.

Mar-Lin Schut richtte in 2000 de Stichting Spreekkunst op. Inmiddels heeft zij meer dan 30 jaar ervaring als podiumkunstenaar en heeft vele trainingen in spreken & praktische mensenkennis gegeven, vooral aan mensen die beter voor de dag wilden komen in hun werk. Samen met haar collega Caroline Bruggemans heeft zij de dagelijkse leiding van de stichting.

Downloads:
Statuten
Beleidsplan

Bestuur:        
Marijke de Mare -voorzitter  

Marcel Dekker – secretaris

Judith van El – penningmeester


Stichting Spreekkunst                                                                      
2e Schuytstraat 224                                                                         
2517 TR Den Haag                                                                              
070 – 4273557                                                            
06 – 54241133
info@stichtingspreekkunst.nl

Bankrekening:
NL46 TRIO 0788 9004 04 t.n.v. Stichting Spreekkunst
De stichting heeft de ANBI-status