Sprekend wakker worden

Spreken is voor de meeste van ons iets heel vanzelfsprekends. We houden ons er verder niet mee bezig en denken ‘we spreken nu eenmaal zoals we spreken’. Maar dat je er wat aan kunt doen, dat je je er aan kunt ontwikkelen is onbekend.

 

In onze huidige tijd is er sprake van taalverarming, vervlakking in het taalgebruik. De mondelinge uitdrukkingsvaardigheid staat onder druk door het frequente schermgebruik. En er is weinig aandacht voor spreken; het is geen basis-vaardigheid zoals lezen en schrijven. Zo is er geen spreekles op scholen en in opleidingen.

 

Ons doel is om mensen bewust te maken van spreken. Dit proces draagt bij aan de ontwikkeling van hun hele menszijn, het is gezondmakend. Aandacht voor het spreken bevordert de verbinding tussen mensen en verbetert de communicatie.

 

Om dit te bereiken wil de stichting mensen de mogelijkheid bieden om de magie van het woord, van het spreken en van de spreekkunst te ervaren. Daarnaast wil de stichting (jonge) mensen opleiden tot uitvoerend spreekkunstenaar en/of spreekdocent.